mythologin

Aigisthos

Resultatet av en incestuös relation mellan Thyestes och hans dotter Pelopia. Pelopia gifte sig med sin farbror Atreus, som inte visste om deras släktskap, och tog Aigisthos som sin son.
När Aigisthos fick reda påvem han egentligen var dödade han Atreus och blev drottning Klytemnestras älskare medan hennes make kung Agamemnon var borta i Troja.
Agamemnon hade lämnat Klytemnestra med en sångare, och sålänge denne var närvarnde stod Klytemnestra emot Aigisthos. Aigisthos tog dåsångaren till en obebodd ö, och Klytemnestra blev förförd. Dåkungen kom tillbaka efter sin tioårskampanj hjälpte Aigisthos Klytemnestra att döda Agamemnon, och efter detta regerade de i Mykene i sju år.
Aigisthos dödades till sist av Agamemnons son Orestes.