Atlas

Atlas var en titan som höll upp himmelen påsina axlar som ett straff för att ha kämpat mot gudarna i kriget mellan gudarna och titanerna. Hans far var en titan, Lapetus, och hans mor nymfen Klymene. Han hade ocksåen bror som hette Prometheus. Atlas barn var de sju Hesperiderna som skyddade de gyllne äpplenas träd. Atlas var ocksåatlanternas beskyddare, ett folk i Marocko.När Perseus visade Atlas Medusas huvud blev han förvandlad til en bergskedja, vilket ansågs ha sträckt från Afrika till Spaníen tills Herakles bröt kedjan, skapandes Herakles stoder, som i modern geografi kallas Gibraltar.

&