mythologin

Karon

Färjekarlen som tog de döda över floden Styx till dödsrikets ingång, Hades. För att vara säker påatt han skulle ta dem brukade de levande lägga ett mynt, en obol, i den dödes mun för att betala Karon. Annars måste den dödes ande vänta påflodbanken i hundra år, påstranden Acheron. Detta gjorde ocksåatt de antika grekerna aåg begravningen som något mycket viktigt att utföra rätt.

&