Erinyerna

Hämndens tre gudinnor: Tisifone (mordets hämnerska), Megaera (den svartsjuka) och Alekto (evig vrede). De kallades ocksåNattens Döttrar, men var egentligen döttrar till Uranos och Gaia. Ett annant namn för dem är furierna.
Erinyerna bestraffade alla brott utan nåd, inklusive regelbrott i samhällets alla aspekter. De straffade utövarna med galenskap och de slutade aldrig förfölja brottlingarna. Det värsta brottet var föräldramord, och det var denna slags brott Erinyerna framförallt straffade.
De var ocksålagens väkterskor dåstaten inte gått in eller inte existerade, eller dåbrottet var ett etiskt brott och inte ett juridiskt brott. Till exempel skyddade de tiggare och främlingar, och straffade dem son stal fågelungar och de beskyddade till och med hundar.
Erinyerna var hemska att se på: deras hår var ormar och blod droppade från deras ögon. De förvandlades till Eumeniderna dåAthena fått dem att inte bestraffa Orestes.

&&