Gracerna

Tre skönhets-, lycko- och festgudinnor. Deras föräldrar var nymfen Eurynome och Zeus, och de hette Aglaia (Strålande), Eufrosyne (Lycka) och Thalia (Blomstrande). De tjänade Afrodite och Eros och sjöng och dansade för gudarna tillsammans med musorna till Apollons lyras toner.

&