Medea

Kung Aeetes av Kolchis dotter, trollkvinna och Hekates prästinna, som blev Iasons hustru (för att läsa om dem och det gyllene skinnet, se Iason).Efter att Medea flytt till Athen i en vagn dragen av drakar gifte hon sig med kung Aegeus, Theseus far. Efter ett försök att förgifta Theseus upptäcktes hon, och måste fly till Asien, där hon blev drottning över sitt eget folk, mederna.