mythologin

Pan

Son till Hermes och en nymf, Pan var till hälften man och till hälften get. Han bodde i Arkadiens skogar, omgiven av satyrer och menader. Han var en fruktbarhetsgud och skyddade fälten, skogarna och herdarna.Pan hade uppfunnit flöjten dånymfen Syrinx hade förvandlats till vassrör för att undkomma honom. Genom att flåsa i rören skapade han vackermusik, men trots det lyckades han inte fånågon nymf att intressera sig för honom eftersom han var såful.Kristendomen tog några av Pans attribut dåde skapade bilden av djävulen, och ordet panik kommer från hans namn. Dåresande hörde flöjtspel i vildmarken greps de av panik. De antika grekerna trodde ocksåatt Pan var i närheten dåderas djur plötsligt började springa eller darra av rädsla utan någon uppenbar anledning. Det är just det som ordet panik betyder: plötslig och intensiv rädsla.Romarna kallade Pan Silvanus.


> Historia &Mytologi

Vem är vem i .Antiken


Vem är vem i
.Mytologin
Achilles
Adonis
Aedon
Aegyptus
Afrodite
Agamemnon
Aglaia
Aiakos
Aigisthos
Aiolos
-Aiolos, Kung

Ajax
-Ajax den Lägre

Alkestis
Alkmaion
Amazoner
Amfitryon
Amfitrite
Andromache
Andromeda
Antigone
Apollon
Arachne
Ares
Arethusa
Argonauterna
Argos
Ariadne
Aristaeus
Artemis
Asklepios
Atalanta
Ate
Athena
Atlas
Atreus
Bellerofon
Chimaira
Cycloper
Daidalos
Danae
Danaos
Dafne
Dafnis
Dardanos
Demeter
Deukalion
Dido
Diomedes
Dionysos
Echo
Elektra
Endymion
Erinyerna
Eris
Eros
Eumeniderna
Europa
Eurydike
Filoktetes
Furierna
Gaia
Galatea
Ganymedes
Gorgoner
Gracerna
Hades
Harmonia
Hebe
Hekate
Hektor
Hekuba
Helena
Helios
Hellen
Hefaistos
Hera
Herakles
Hermafroditos
Hermes
Hermione
Hero
Hesperiderna
HestiaSemele
Sibylla
Silenos
Sirener
Sisyfos
Sfinx
Tantalus
Telamon
Telemachos
Themis
Theseus
Thetis
Thetys
Thyestes
Tiresias
Titaner
Tithonos
Triptolemos
Triton
Uranus
Zephyrus
Zeus