mythologin

Prometheus

Titan och skapare av människorasen, son till titanen Laepethus och Oceanus dotter Klymene eller Themis.
Hans bror var Epimetheus (eftertanke) och tillsammans hade de fått uppgiften att skapa människorna och ge dem vad de behövde för att överleva. Prometheus gjorde människorna av lera och stal elden från Zeus och gav den till dem. Han gav dem ocksåden bästa delen av offret, vilket uprörde gudarna såmycket att Prometheus bands vid en klippa och en örn kom varje dag för att plocka hans lever. Han befriades till sist av Herakles.
Zeus var ocksåarg påmänniskorna och för att straffa dem gav han dem Pandora - den första kvinnan. Prometheus försökte rädda mänskligheten, men de hade blivit sådepraverade att Zeus dränkte dem alla.
Endast Prometheus gode son Deuchalionos klarade sig eftersom hans sagt åt honom att bygga en ark.


Historia &Mytologi

Vem är vem i .Antiken


Vem är vem i
.Mytologin
Achilles
Adonis
Aedon
Aegyptus
Afrodite
Agamemnon
Aglaia
Aiakos
Aigisthos
Aiolos
-Aiolos, Kung

Ajax
-Ajax den Lägre

Alkestis
Alkmaion
Amazoner
Amfitryon
Amfitrite
Andromache
Andromeda
Antigone
Apollon
Arachne
Ares
Arethusa
Argonauterna
Argos
Ariadne
Aristaeus
Artemis
Asklepios
Atalanta
Ate
Athena
Atlas
Atreus
Bellerofon
Chimaira
Cycloper
Daidalos
Danae
Danaos
Dafne
Dafnis
Dardanos
Demeter
Deukalion
Dido
Diomedes
Dionysos
Echo
Elektra
Endymion
Erinyerna
Eris
Eros
Eumeniderna
Europa
Eurydike
Filoktetes
Furierna
Gaia
Galatea
Ganymedes
Gorgoner
Gracerna
Hades
Harmonia
Hebe
Hekate
Hektor
Hekuba
Helena
Helios
Hellen
Hefaistos
Hera
Herakles
Hermafroditos
Hermes
Hermione
Hero
Hesperiderna
HestiaSemele
Sibylla
Silenos
Sirener
Sisyfos
Sfinx
Tantalus
Telamon
Telemachos
Themis
Theseus
Thetis
Thetys
Thyestes
Tiresias
Titaner
Tithonos
Triptolemos
Triton
Uranus
Zephyrus
Zeus

url(///images/backgrounds/pillarhead.gif)