mythologin

Thyestes

Pelops son och Atreus bror, med vilken han rivaliserade om Mykenes tron. Thyestes förförde Atreus hustru Aerope, och fick henne att stjäla Atreus gyllene skinn.DåMykenes folk bestämde att skinnets ägare skulle bli kung tog Thyestes tronen. Zeus omvände dåhans sons utveckling, och Thyestes tvingades abdikera, för att efterträdas och utvisas av sin bror.DåAtreus upptäckte att hans hustru hade varit otrogen med Thyestes kallade han tillbaka sin bror, och serverade hans tvåsöner som måltid. Thyestes lade dåden berömda förbannelsen påAtreus och hans hus.Thyestes våldtog senare sin egen dotter Pelopia efter att han rådgivits till detta av oraklet i Delfi, och hon födde Aigisthos, den onde man som skulle komma att förföra Klytaimnestra och döda Agamemnon.


Historia &Mytologi

Vem är vem i .Antiken


Vem är vem i
.Mytologin
Achilles
Adonis
Aedon
Aegyptus
Afrodite
Agamemnon
Aglaia
Aiakos
Aigisthos
Aiolos
-Aiolos, Kung

Ajax
-Ajax den Lägre

Alkestis
Alkmaion
Amazoner
Amfitryon
Amfitrite
Andromache
Andromeda
Antigone
Apollon
Arachne
Ares
Arethusa
Argonauterna
Argos
Ariadne
Aristaeus
Artemis
Asklepios
Atalanta
Ate
Athena
Atlas
Atreus
Bellerofon
Chimaira
Cycloper
Daidalos
Danae
Danaos
Dafne
Dafnis
Dardanos
Demeter
Deukalion
Dido
Diomedes
Dionysos
Echo
Elektra
Endymion
Erinyerna
Eris
Eros
Eumeniderna
Europa
Eurydike
Filoktetes
Furierna
Gaia
Galatea
Ganymedes
Gorgoner
Gracerna
Hades
Harmonia
Hebe
Hekate
Hektor
Hekuba
Helena
Helios
Hellen
Hefaistos
Hera
Herakles
Hermafroditos
Hermes
Hermione
Hero
Hesperiderna
HestiaSemele
Sibylla
Silenos
Sirener
Sisyfos
Sfinx
Tantalus
Telamon
Telemachos
Themis
Theseus
Thetis
Thetys
Thyestes
Tiresias
Titaner
Tithonos
Triptolemos
Triton
Uranus
Zephyrus
Zeus